NOWE PRAWO - Szpitale i przychodnie podpiszą umowy z NFZ, nawet jeżeli nie spełniają wszystkich warunków dotyczących personelu lub wyposażenia w aparaturę.
Senat przyjął bez poprawek uchwaloną przez Sejm 23 lipca 2010 r. nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa musi teraz trafić do podpisu prezydenta. Ma ona wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Przewiduje możliwość ogłaszania przez oddziały funduszu dodatkowych postępowań konkursowych dla świadczeniodawców. Będą one organizowane wtedy, gdy w danym województwie do głównego konkursu przystąpi ich zbyt mało, co mogłoby spowodować ograniczenia dostępu do leczenia. W dodatkowych konkursach wezmą udział te placówki, które nie spełniają wszystkich wymogów dotyczących personelu albo wyposażenia w sprzęt. NFZ podpisze z takimi placówkami kontrakt tylko na rok. Dostaną one również niższe kontrakty niż ich odpowiednicy, którzy spełniają wszystkie warunki NFZ.
Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie kompetencji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych.