W ramach międzynarodowej akcji pt. "Pacjenci. Ich wybór. Ich prawa" organizacje non-profit oraz osoby prywatne mogą do 29 września zgłaszać swoje projekty działań na rzecz praw pacjentów - informują organizatorzy akcji Fundacja Amgen i stowarzyszenie Ashoka Changemakers.

Autorzy trzech najlepszych pomysłów mają szansę otrzymać wsparcie finansowe na ich realizację w wysokości 10 tys. dolarów. Projekty powinny być opracowane przynajmniej w fazie pilotażowej (tj. wstępnej realizacji). Można je zgłaszać w językach: angielskim, hiszpańskim, francuskim oraz portugalskim.

"Pragniemy, aby pacjenci stali się dla pracowników służby zdrowia faktycznymi partnerami na każdym etapie podejmowania decyzji dotyczących ich leczenia. Chorzy powinni nie tylko zyskać wiedzę na temat swoich praw, ale także pewność siebie w jej stosowaniu. Wierzymy, że zmiana stosunku pacjent - lekarz może przyczynić się do poprawy wyników zdrowotnych ludzi na całym świecie" - podkreśliła przewodnicząca Ashoka Changemakers - Sushmita Ghosh.

Finaliści pierwszej tury zostaną wyłonieni przez pracowników Stowarzyszenia Ashoka 16 listopada 2010 r., na podstawie opinii ekspertów.

Reklama

Pod uwagę brana będzie przede wszystkim innowacyjność projektu, jego przewidywane efekty społeczne oraz pomysł na jego zabezpieczenie finansowe, tak by mógł być realizowany długoterminowo.

Jak podkreślają organizatorzy akcji, pomysły powinny też uwzględniać potrzebę zmian relacji między personelem medycznym a pacjentami na bardziej partnerskie, wsparcie emocjonalne i społeczne dla pacjentów, a także wykorzystanie technologii mających służyć informowaniu pacjentów i ich rodzin oraz ułatwiających im udział w decyzjach dotyczących terapii.

Zwycięzcy zostaną ostatecznie wyłonieni - spośród finalistów pierwszej tury - na podstawie głosowania internautów, które potrwa od 17 listopada do 1 grudnia 2010 r.

Ponieważ celem akcji jest wzrost świadomości społecznej na temat praw pacjentów i ich przestrzegania, jak również wywołanie międzynarodowej dyskusji odnośnie roli chorych i ich rodzin w procesie leczenia, wszystkie nadsyłane pomysły są publikowane na stronie internetowej Ashoka Changemakers: http://www.changemakers.com/en-us/empower-patient. Za jej pośrednictwem internauci z całego świata mogą nie tylko głosować na wytypowane przez siebie projekty, ale też prowadzić dyskusję i wyrażać swoje opinie na ich temat.

Po zakończeniu akcji Fundacja Amgen rozważy przyznanie dodatkowych środków na sfinansowanie najlepszych pomysłów.

Ashoka Changemakers jest międzynarodową organizacją, która wyszukuje i zrzesza osoby wprowadzające innowacyjne, systemowe rozwiązania problemów społecznych. Misją Ashoki jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja Amgen powstała z inicjatywy pracowników firmy biotechnologicznej Amgen. Jednym z jej celów jest poprawa dostępu pacjentów do placówek służby zdrowia.