Urzędnicy opiekujący się osobami chorymi lub dziećmi do 8 lat mogą pracować poza normalnymi godzinami pracy, pod warunkiem że wyrażą na to zgodę.
Urzędnik bez względu na płeć będzie mógł pracować w nadgodzinach, w nocy, w niedziele oraz święta, także wówczas gdy opiekuje się małymi dziećmi do 8 lat lub osobami wymagającymi stałej opieki.
Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2001 r. nr 86, poz. 953, z późn. zm.), przygotowany przez sejmową komisję nadzwyczajną Przyjazne Państwo. Wczoraj w Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie. Projekt znosi więc bezwzględny zakaz dodatkowej pracy tylko dla kobiet (urzędniczek) opiekujących się małymi dziećmi oraz osobami wymagającymi stałej opieki. Po zmianach zarówno mężczyźni, jak i kobiety będą mogli decydować o tym, czy chcą dłużej zostawać w pracy.
Obecnie pracodawca nie może zlecić urzędniczce, nawet za jej zgodą, pozostania po godzinach. Zmiany te nie obejmą kobiet w ciąży, których nadal nie będzie można zatrudniać w nadgodzinach. Kluby parlamentarne nie zgłosiły żadnych poprawek. Projekt trafi do II czytania.