Posłowie zgadzają się na wprowadzenie ułatwień dla firm i pracowników w sprawie ważności wstępnych badań lekarskich. Na razie nie ma zgody na skrócenie wymiaru urlopu na żądanie.
Firmy nie będą musiały kierować na wstępne badania lekarskie pracowników, których znów zatrudnią w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniej umowy o pracę. Inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie podjęła sejmowa komisja Przyjazne Państwo. Projekt został skierowany do laski marszałkowskiej.
Obecnie pracodawcy nie muszą kierować podwładnych na badania tylko wtedy, gdy przyjmą ich ponownie do pracy bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej umowy (czyli najpóźniej następnego dnia). To powoduje problemy, bo jeśli przerwa w zatrudnieniu potrwa choćby kilka dni, konieczne jest przeprowadzenie badań.