Od dzisiaj EKUZ będzie wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia Polakom wybierającym się na urlop do innego unijnego państwa nie na dwa, ale aż na trzy miesiące. Od nowego roku ten okres ma być wydłużony do pół roku.
Zmiany w okresie ważności EKUZ zatwierdził już prezes NFZ. Dzięki wydłużeniu terminu ważności karty oddziały funduszu, które w okresie wakacyjnym przeżywają prawdziwe oblężenie osób ubiegających się o jej uzyskanie, będą miały mniej pracy.
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest wydawana przez NFZ. Daje ona prawo Polakom do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie innych państw UE na tych samych zasadach, jakie obowiązują obywateli tych krajów. To oznacza, że jeżeli np. we Włoszech są pobierane opłaty za wizytę u lekarza, to również Polak musi je zapłacić.