Tylko otrzymanie zgody przełożonego uprawnia funkcjonariusza służby więziennej do dodatkowej pracy.

– Najczęściej pracują jako kuratorzy sądowi lub w rodzinnych firmach – mówi mjr Ireneusz Mucha z Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Obecnie w SW służy 28 tys. funkcjonariuszy, lecz nie wiadomo, ile dodatkowo pracuje.

Zasady dorabiania przez funkcjonariuszy uporządkuje rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 18 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.U. nr 122, poz. 834). Wejdzie ona w życie 13 sierpnia. Do tej pory zasady dodatkowej pracy określało wewnętrzne pismo wydane w 2002 roku przez dyrektora generalnego Służby Więziennej. Zgodnie z nim kierownik jednostki organizacyjnej mógł udzielić zezwolenia na dodatkową pracę w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. Obecnie ten termin został skrócony do 14 dni. Funkcjonariusz, aby uzyskać zgodę, będzie musiał szczegółowo określić charakter pracy czy prowadzonej działalności gospodarczej. Musi też podać czas i miejsce wykonywania zajęcia oraz przewidywany okres jego trwania.

Minister sprawiedliwości utrzymał w mocy wcześniej wydane zezwolenia na pracę, dzięki czemu funkcjonariusze nie muszą się zwalniać z pracy u dotychczasowych pracodawców.