Od 1 sierpnia firmy zatrudniające osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, nie muszą już wliczać do postawy wymiaru składek wydatków na bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP). Z podstawy wymiaru składek dla tej grupy zostały także wykluczone wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego.

– Wprowadzenie takiego rozwiązania obniży koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz zrówna sposób traktowania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z tymi, których firmy zatrudniają najczęściej na podstawie umów cywilnych – mówi Bogdan Koziarski, właściciel firmy budowlanej z Warszawy.

Dodaje, że pierwszy raz niższe składki pracodawcy zapłacą we wrześniu za sierpień.

Rozwiązanie korzystne dla firm wprowadza rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. 127, poz. 860). Zmiany obejmą także członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych.

Nowelizacja rozporządzenia jest wynikiem wyroku z 16 lutego 2010 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. P 16/09). TK uznał, że par. 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w pierwotnym brzmieniu w części, w jakiej wyklucza wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatków pracodawców na świadczenia rzeczowe osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy było niezgodne z konstytucją. Za niezgodne z ustawą zasadniczą uznano także brak zwolnienia ze składek za wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za pranie lub używanie przez zatrudnionych własnych ubrań roboczych.