Dzisiaj do policji zostanie przyjętych 538 nowych osób. Najwięcej, bo 71, zacznie pracę w Komendzie Stołecznej Policji, 56 w Gorzowie, a 45 w Olsztynie. Związki zawodowe wskazują, że to stanowczo za mało. Antoni Duda, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, przypomina, że w całej formacji powinno służyć ponad 100 tys. policjantów. Obecnie jest ich wciąż o 5 tys. mniej.

– W niektórych komendach więcej osób składa raporty, że chcą odejść na emeryturę, niż będzie w tym roku przyjętych – ostrzega Antoni Duda.

Kłopoty kadrowe policji wiążą się z problemami budżetu. Policja ma, zdaniem związków, za mało pieniędzy. Mimo że policja przeprowadza w tym roku już trzeci nabór, to wciąż daleko do zakładanego stanu zatrudnienia. Dzieje się tak m.in. dlatego, że Komenda Główna Policji wprowadziła limity przyjęć do poszczególnych komend wojewódzkich. To budzi niezadowolenie związkowców. Tym bardziej że policja nie ma problemów z kandydatami.

– O jedno miejsce w policji w naszym regionie ubiega się 60 kandydatów. Gdyby narzucony nam limit został zwiększony dwukrotnie, to i tak chętni odchodziliby z kwitkiem – mówi Stanisław Maliszewski, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NZSS Policjantów w Olsztynie.

Sławomir Konieczny, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, dodaje, że kandydaci są coraz lepiej przygotowani – nie tylko pod względem fizycznym, ale także merytorycznym.

Obecne zasady rekrutacji zawodowej określona rozporządzenie z 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. nr 170, poz. 1202). Wskazuje, że policja na bieżąco przeprowadza rekrutację – osoby zainteresowane tam pracą mogą w każdej chwili złożyć podanie o przyjęcie do służby oraz wymagane dokumenty. Nie obowiązuje już zasada, że nabór jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku.