Zgodnie z tymi zasadami pasażerowie, którzy samodzielnie nie są w stanie zapiąć pasów, opuścić swoich miejsc i dotrzeć do wyjścia ewakuacyjnego, powinni podróżować w towarzystwie osoby zdolnej do udzielenia im niezbędnej pomocy. Dotyczy to również osób, które mają trudności z oddychaniem, spożywaniem pokarmów, korzystaniem z toalet lub zażywaniem leków.

O pomocy potrzebnej w trakcie podróży linię lotniczą lub organizatora wycieczki należy poinformować nie później niż 48 godzin przed lotem. Odmowa dokonania rezerwacji możliwa jest jedynie, gdy zasady bezpieczeństwa nie pozwalają na przewóz osób niepełnosprawnych lub mających trudności z poruszaniem się, a także gdy rozmiar samolotu albo jego drzwi sprawiają, że przyjęcie na pokład lub przewóz takiego pasażera są fizycznie niemożliwe. O przyczynach odmowy pasażer musi jednak zostać poinformowany.

Jeśli podróż może wpłynąć negatywnie na stan zdrowia pasażera, powinien on posiadać zaświadczenie lekarskie zezwalające na lot. Umożliwi też ono przeniesienie przez kontrolę bezpieczeństwa płynnych lekarstw lub sprzętu medycznego znajdujących się w bagażu podręcznym.

Stopień i rodzaj niepełnosprawności uwzględniany jest też przy kontroli bezpieczeństwa na lotniskach. Osoby, które nie są w stanie przejść samodzielnie przez bramkę magnetyczną, zostaną poddane kontroli manualnej, przy ewentualnej pomocy ręcznego wykrywacza metali. Podróżni, którzy nie mogą przejść samodzielnie do swojego miejsca w samolocie, zostaną przetransportowani na przeznaczonym do tego wózku inwalidzkim.