Czy pozorna przyczyna zwolnienia jest ważna

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony został zwolniony za wypowiedzeniem. Pracodawca podał jednak w oświadczeniu o wypowiedzeniu nieprawdziwą przyczynę jego zwolnienia, sądząc, że w takim przypadku, w razie sporu przed sądem, nie będzie musiał go ponownie zatrudniać. Czy podanie pozornej przyczyny zwolnienia rzeczywiście uchroni pracodawcę przed przywróceniem podwładnego do pracy?

Czy firma może odmówić zatrudnienia

Prawomocnym wyrokiem sądu podwładny został przywrócony do pracy. Nie zgłosił jednak firmie gotowości do podjęcia zatrudnienia. Czy w takim przypadku pracodawca może odmówić mu ponownego zatrudnienia?

Czy dyscyplinarnie zwolniony wróci do pracy

Pracodawca bezprawnie rozwiązał bez wypowiedzenia stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym na czas określony. Czy może on domagać się przywrócenia do pracy?

Czy można się domagać odszkodowania

Pracownik uważa, że firma w wadliwy sposób wypowiedziała jego umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Czy może on domagać się odszkodowania zamiast przywrócenia do pracy?

Czy można przywrócić osobę po wypowiedzeniu

Pracownik był zatrudniony w firmie na czas nieokreślony. Firma wypowiedziała mu umowę o pracę z naruszeniem przepisów. Czy może on żądać przywrócenia do pracy?

W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy trzeba przywrócić do pracy zwolnionego pracownika.