Dzieci poniżej 16. roku życia mogą się nie zgodzić na leczenie. Lekarz nie musi się jednak ich zdaniem kierować.
W przypadku leczenia dziecka, które ukończyło 16 lat, wymagane jest uzyskanie tzw. zgody podwójnej na wykonywanie zabiegów. To oznacza, że musi ją wyrazić sam pacjent oraz jego przedstawiciel ustawowy, czyli np. rodzice. W przypadku pacjentów poniżej 16. roku życia wyrażenie takiej zgody nie ma żadnego znaczenia prawnego. Chociaż zgodnie z obowiązującym prawem (art. 15 kodeksu cywilnego) osoby, które ukończyły 13 lat, mają już ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Zdaniem prof. Ireny Lipowicz, rzecznika praw obywatelskich (RPO), takie rozgraniczenie wiekowe jest niewłaściwe. Dlatego skierowała ona w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.
– Ustawodawca, określając granicę autonomii woli małoletniego pacjenta, powinien przede wszystkim kierować się stopniem jego dojrzałości oraz zdolności do kształtowania własnych poglądów, a nie wiekiem – uważa RPO.