■ MUNDURKI DO KOŃCA WRZEŚNIA. Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych do końca września powinni dopilnować, aby wszyscy uczniowie nosili mundurki - powiedziała Aneta Woźniak, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej. - W przypadku występowania jakichkolwiek problemów w tym zakresie, proszę o dokonanie ich diagnozy, określenia skali ich występowania oraz udzielenie dyrektorom skutecznej pomocy w ich przezwyciężeniu - zarządził w liście do kuratorów oświaty minister Ryszard Legutko, minister edukacji.

Więcej www.men.gov.pl

■ PODWYŻKI DLA POLICJANTÓW. Władysław Stasiak, minister spraw wewnętrznych i administracji, podczas wizyty w szkole policji w Słupsku podpisał rozporządzenie zwiększające wysokość mnożników, czyli liczb, przez które mnoży się kwotę bazową, aby obliczyć wynagrodzenie zasadnicze. Podwyżki gwarantuje przyjęty na początku tego roku Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009. Dzięki temu funkcjonariusze w 2008 roku zarobią średnio o 500 zł więcej miesięcznie.

■ AGRESJA W SZKOLE. Najczęściej spotykaną w gimnazjum formą agresji są wulgaryzmy i wyzywanie rówieśników - wynika z raportu, jaki przygotowała dla łódzkiego urzędu marszałkowskiego sopocka firma badawcza PBS DGA. Badaniem zostało objętych ponad 2 tys. uczniów z gimnazjów w województwie łódzkim. Jak wynika z ankiety, najczęściej spotykaną formą agresji jest przemoc werbalna (wulgaryzmy, wyzwiska). Do jej stosowania przyznaje się 73 proc. badanych uczniów.

■ ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU O DOŻYWIANIU. Wojewodowie będą mogli przekazać 20 proc. środków z programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania na utworzenie nowych lub wyposażenie istniejących już punktów przygotowania posiłków lub na dowóz posiłków. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia z 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji tego programu. Aby umożliwić wojewodom podział środków na poszczególne gminy jeszcze w przyszłym roku, nowe przepisy muszą wejść w życie przed 1 styczniem 2008 r.

Więcej www.mps.gov.pl

■ ZASADY PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało nową wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki. Dopisano m.in. nowe typy projektów, które będą mogły być finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013. O dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji kadr będą mogły się ubiegać także OHP, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich. Z PO KL będą też finansowane staże i szkolenia dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Jednocześnie zrezygnowano ze szczegółowego określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów. Ustalą je urzędy marszałkowskie.

Więcej www.efs.gov.pl