Od 1 stycznia 2011 r. problem ten może być rozwiązany. Sprawdź co przewiduje projekt nowelizacji ustawy emerytalnej.