Z powodu ubiegłorocznego wzrostu zatrudnienia niepełnosprawnych o ponad 40 tys. osób w kasie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może zabraknąć 135 mln zł w tym roku i ponad 500 mln zł w 2011 r. Dlatego do konsultacji społecznych trafił już popierany przez rząd poselski projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji, który ma ratować płynność finansową funduszu. Bez tych zmian mogłoby zabraknąć pieniędzy np. na dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych. Ale zdaniem pracodawców skutkiem mogą być zwolnienia i rezygnacja ze statusu zakładu pracy chronionej (ZPChr).

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

- Co budzi największy sprzeciw pracodawców?
- Jak na zmianach mogą stracić niepełnosprawni przedsiębiorcy?
- Jakie ulgi i zwolnienia stracą zakłady pracy chronionej?