W myśl art. 130 par. 2 kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeśli święto wypada w dzień rozkładowo wolny od pracy, pracodawca zobowiązany jest oddać pracownikom dzień wolny w innym terminie, jeszcze w tym samym okresie rozliczeniowym. W praktyce pracodawcy najczęściej ustalają jeden wspólny dzień wolny dla wszystkich pracowników. Problem może pojawić się, gdy termin odbioru zastępczego dnia wolnego w zakładzie pracy wypada już po rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem.