W pełnej wersji artykułu znajdziesz 11 wątpliwości, o których wyjaśnienie DGP zwróciło się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na przykład tego, czy pracownik i jego rodzina zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego będą mieć prawo do bezpłatnej opieki medycznej, jeśli firma nie zapłaciła za nich składek do NFZ.