STAN FAKTYCZNY:

Rada Miejska w Niepołomicach podjęła uchwałę nr LXV/656/10 w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka. W uchwale radni postanowili, że jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednemu z rodziców, jeżeli przynajmniej jeden z rodziców jest zameldowany i faktycznie zamieszkuje na terenie gminy co najmniej przez rok przed urodzeniem się dziecka, jak również w dniu składania wniosku

Uzasadnienie wojewody małopolskiego poznasz w pełnej wersji artykułu.