Jeśli firma faktycznie przestanie prowadzić swoją działalność przez okres dłuższy niż dwa miesiące, pracownicy mogą samodzielnie złożyć wniosek o wypłatę zaległych wynagrodzeń do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Trzeba do niego dołączyć informacje lub dokumenty uprawdopodabniające niewypłacalność pracodawcy albo dowód złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości. Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z FGŚP (Dz.U. nr 119, poz. 805). Dziś wchodzi ono w życie.

Nowe przepisy określają wzór wniosku, jaki należy złożyć do kierownika biura terenowego FGŚP, jeśli pracownik chce się ubiegać o pensje niewypłacone przez pracodawcę zaprzestającego faktycznej działalności. Podwładny musi wskazać w nim m.in. wysokość niezaspokojonych roszczeń (FGŚP finansuje tylko kwoty do wysokości płacy minimalnej), datę, od której zaprzestano wypłacać pensję, oraz nazwę i adres pracodawcy. Oprócz informacji uprawdopodabniających niewypłacalność firmy pracownik musi dołączyć do wniosku także druk zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA (podpisany i wypełniony w części dotyczącej danych ewidencyjnych). Po złożeniu dokumentacji kierownik biura terenowego FGŚP zawiadamia pracownika o wysokości i terminie wypłaty zaliczki na poczet zaległych świadczeń.

– W przypadku pracowników największym utrudnieniem może być fakt, że muszą oni czekać dwa miesiące bez wynagrodzeń, aby rozpocząć procedurę ubiegania się o zaliczki – mówi Małgorzata Lorenc z firmy Lorenc – Doradztwo Kadrowe i Personalne.

Wnioski o wypłatę zaliczek na poczet zaległych świadczeń mogą też składać pracodawcy, wobec których nie ogłoszono jeszcze upadłości, a którzy chcą, aby ich podwładni nie pozostali bez środków do życia. Wzór wniosku określa wspomniane rozporządzenie z 25 czerwca 2010 r. Należy go złożyć do kierownika biura terenowego FGŚP m.in. wraz ze zbiorczym wykazem niezaspokojonych roszczeń pracowniczych i kopią wniosku o ogłoszenie upadłości.