Zależy to od tego, jakie czynności wykonuje osoba upoważniona – w tym przypadku żona – w prowadzonej przez męża firmie. Należy bowiem pamiętać, że pełnomocnik zastępuje reprezentowanego jedynie w czynnościach prawnych, to znaczy składa za niego oświadczenia woli zmierzające do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego (np. zawiera umowy z kontrahentami).