Minister edukacji narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie gwarantujące nauczycielom 7 proc. podwyżki płac - poinformował w piątek PAP rzecznik MEN Grzegorz Żurawski. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2010 r.

Jak informuje MEN, rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zakłada, że płace nauczycieli będą wyższe o 7 proc. od kwot obowiązujących od 1 września 2009 r.

Oznacza to, że od nowego roku szkolnego minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym wyniosą: 2039 zł dla nauczyciela stażysty (133 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej), 2099 zł dla nauczyciela kontraktowego (137 zł więcej), 2383 zł dla nauczyciela mianowanego (156 zł więcej) i 2799 zł dla nauczyciela dyplomowanego (183 zł więcej).

Rozmowy na temat podwyżek dla nauczycieli w 2011 r. rząd ma rozpocząć ze związkowcami w poniedziałek 19 lipca

Reklama

Jednocześnie MEN poinformowało, że średnie wynagrodzenia od 1 września dla nauczycieli będą kształtować się na następujących poziomach: dla nauczyciela stażysty: 2447 zł (160 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej), dla nauczyciela kontraktowego: 2716 zł (178 zł więcej), dla nauczyciela mianowanego: 3523 zł (230 zł więcej), dla nauczyciela dyplomowanego: 4502 zł (294 zł więcej).

MEN wypełnia w ten sposób porozumienie o 7-proc. podwyżce płac, które we wrześniu ub.r. podpisał z rządem największy związek zawodowy działający w oświacie - Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zgodnie z treścią porozumienia, w roku szkolnym 2009/2010 ze względu na kryzys gospodarczy nauczyciele nie dostali zwyczajowej styczniowej podwyżki wynagrodzeń (miała wynieść 5 proc.). Rozmowy na temat podwyżek dla nauczycieli w 2011 r. rząd ma rozpocząć ze związkowcami w poniedziałek 19 lipca.

Regulacja ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i przez organy administracji rządowej oraz do nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.