Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w czerwcu 2010 roku wzrosło o 0,3% do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym o 1,1% i wyniosło 5336,2 tys. osób, podał GUS.

Dziesięciu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB, przewidywało, że wynagrodzenia w firmach wzrosły w czerwcu średnio o 4,4% r/r. Rozbieżności w prognozach były spore, a oczekiwania wahały się od 2,7% do 5,0% przy średniej na poziomie 4,43%. Oczekiwania wszystkich dziesięciu ekonomistów co do zmiany poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwach wyniosły dokładnie 1,0%.