Starosta nie będzie mógł pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni po porodzie z powodu niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, chyba że sama wystąpi ona z takim wnioskiem. Taką zmianę przewiduje nowelizacja ustawy zatrudnieniowej przyjęta w tym tygodniu przez rząd.

– Brak statusu bezrobotnego pozbawia taką osobę ubezpieczenia zdrowotnego. Musi wtedy szukać innego płatnika składek, np. pomocy społecznej – wyjaśnia Tomasz Rudnik z urzędu pracy w Chojnicach.

Obecnie sprawa ta jest rozstrzygana w różny sposób.

– Kobieta w ciąży lub połogu może obecnie zostać pozbawiona statusu bezrobotnej z powody niezdolności do pracy dłuższej niż 90 dni – mówi Ireneusz Baronowski z Urzędu Pracy w Grudziądzu.

Tomasz Rudnik dodaje jednak, że urzędy mają problem z interpretacją przepisów. Proszą więc o wyjaśnienie wojewódzkie urzędy pracy.

– Otrzymaliśmy odpowiedź, że ciąża to nie choroba, i dlatego traktujemy te osoby tylko jako niedyspozycyjne, a nie jako chore. Dzięki temu nie są pozbawiane statusu bezrobotnego – tłumaczy Tomasz Rudnik.

Dzieje się tak jednak tylko gdy na zaświadczeniu lekarskim znajduje się informacja o tym, że kobieta jest niezdolna do pracy z powodu ciąży. W innym wypadku kobieta traci status. Zmieni się to po wejściu w życie nowelizacji, która ma zacząć obowiązywać 14 dni od daty uchwalenia.