Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekty trzech rozporządzeń umożliwiających uruchomienie tzw. zaufanego profilu. Nowy sposób uwierzytelniania przesyłek przesyłanych do instytucji publicznych drogą elektroniczną umożliwia ustawa z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 40, poz. 230).

Osoby chcące przesyłać w ten sposób dokumenty będą mogły założyć konta na rządowym portalu ePUAP będącym częścią Platformy Usług Administracji Publicznej. Aby to było możliwe, muszą spełnić kryteria określone w projekcie rozporządzenia określającego zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Zgodnie z nim założenie konta przez użytkownika będzie wymagać podania imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz identyfikatora. Niezbędnym warunkiem uwierzytelnienia będzie także określenie przez użytkownika hasła. Zmiana podanych przez użytkownika danych będzie się wiązać z koniecznością dokonania ich zmiany w profilu użytkownika.

Po założeniu konta konieczna jest tylko jednorazowa wizyta, na przykład w ZUS, aby potwierdzić swoją tożsamość. Użytkownik konta będzie mógł je zlikwidować w każdym momencie, ale dokumentacja jego profilu w formie papierowej będzie przechowywana przez okres 20 lat. Nowe rozwiązania wejdą w życie za 3 miesiące.