Dokumentacja osób, które założą zaufany profil, będzie przechowywana przez 20 lat.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekty trzech rozporządzeń umożliwiających uruchomienie tzw. zaufanego profilu. Nowy sposób uwierzytelniania przesyłek przesyłanych do instytucji publicznych drogą elektroniczną umożliwia ustawa z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 40, poz. 230).
Osoby chcące przesyłać w ten sposób dokumenty będą mogły założyć konta na rządowym portalu ePUAP będącym częścią Platformy Usług Administracji Publicznej. Aby to było możliwe, muszą spełnić kryteria określone w projekcie rozporządzenia określającego zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.