Na stronach urzędów pracy można już znaleźć informacje o ofertach dla osób bezrobotnych czy szkoleniach. Jednak zależy to od tego, czy dany urząd chce je tam umieszczać. Nowy projekt rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy nałoży na nie taki obowiązek. Jest on po konsultacjach i ma wejść w życie trzy miesiące od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W efekcie bezrobotni będą mieli szerszy dostęp do ofert pracy zgłaszanych przez firmy. Obecnie oferty pracy muszą być obowiązkowo wywieszane w siedzibie urzędu pracy.

Co więcej, informacje na stronach internetowych będą musiały zostać poszerzone. Urzędy pracy zamieszczą tam informacje o agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych, a także oferty pracy z zagranicy.

Monika Ulatowska ze Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia uważa, że dostępność na stronach urzędów pracy ofert agencji zatrudnienia oznacza większe możliwości znalezienia pracy przez bezrobotnych. Ofert będzie więcej i będzie je można szybciej sprawdzać. Zyskają też na tym firmy, bo osoby poszukujące pracy szybciej będą mogły odpowiedzieć na ich ofertę.

Nowe przepisy określają też niezbędne informacje, które będą musiały zawierać oferty pracy. Krajowe oferty zostaną uzupełnione m.in. o deklaracje pracodawców, którzy wskażą, czy są zainteresowani zatrudnieniem wyłącznie Polaków, czy może także obcokrajowców.

Rozporządzenie wprowadza też tzw. porady na odległość. To nowa forma wsparcia bezrobotnych przez urzędy pracy. Będą świadczone przez doradców zawodowych z centrów informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy.

Wysokość środków potrzebnych do dostosowania systemów informatycznych wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy rząd szacuje na 450 tys. zł. Zostaną one sfinansowane z unijnych środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.