Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) przekazało samorządom województw do realizacji unijny program tzw. indywidualizacji nauczania, który przewiduje organizację dodatkowych zajęć w klasach I – III szkoły podstawowej. Budżet całego programu wynosi 600 mln zł.

Dziewięć województw zdecydowało się rozpocząć go już w tym roku, pozostałe – w przyszłym. Szkoły będą mogły organizować dodatkowe zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce oraz szczególnie uzdolnionych, a także gimnastykę korekcyjną czy zajęcia z logopedą.

Indywidualną pracę z uczniami klas I – III przewiduje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, która obowiązuje od roku. Objęła więc tylko jeden rocznik, kolejny rozpocznie naukę w roku szkolnym 2010/2011. Natomiast unijny program przygotowany przez MEN na lata 2010 – 2013 przewiduje możliwość organizowania dodatkowych zajęć dla trzech roczników.

Dyrektorzy szkół i gminy mają wątpliwości, czy już w tym roku mogą uwzględnić udział w projekcie uczniów klas trzecich, skoro nie są objęci nową podstawą programową.

– Zgłaszają nam wątpliwość, czy organizować dla nich zajęcia już po wakacjach, czy dopiero w następnym roku szkolnym – mówi Agnieszka Godlewska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Natomiast Agnieszka Janeczek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego mówi, że niektóre gminy pisząc wniosek o dofinansowanie na wszelki wypadek nie uwzględniają klas trzecich w pierwszym roku programu.

„DGP” zwróciła się o stanowisko w tej sprawie do Ministerstwa Edukacji Narodowej. MEN wyjaśnia, że zajęcia powinny być organizowane również dla uczniów klas trzecich z tego rocznika, który obejmuje stara podstawa programowa.