Czy warto pracować na emeryturze

W maju 2009 r. rozwiązałem stosunek pracy wykonywanej w szczególnych warunkach i nabyłem prawo do emerytury pomostowej. Obecnie zamierzam jednak ponownie podjąć pracę, choć już znacznie lżejszą. Chciałbym się zatrudnić jako portier w szkole z wynagrodzeniem 2 tys. zł brutto. Czy podjęcie pracy może być dla mnie opłacalne?

Czy ZUS przeliczy emeryturę

Od 1 marca br. jestem uprawniona do emerytury pomostowej. W czerwcu podjęłam ponownie pracę. Zatrudnienie zamierzam kontynuować jeszcze przez rok. Czy będę mogła wystąpić z wnioskiem o przeliczenie emerytury pomostowej?

Czy z wnioskiem trzeba czekać 12 miesięcy

Od 1 czerwca 2010 r. ZUS przyznał mi emeryturę pomostową. Miesiąc później ponownie podjąłem zatrudnienie. Wiem, że istnieje możliwość przeliczenia świadczenia z nowo zgromadzonych na koncie składek. Czy w celu złożenia tego wniosku muszę odczekać 12 miesięcy od przyznania świadczenia?

Czy ważna jest data złożenia wniosku

Od kilku miesięcy mam ustalone prawo do emerytury pomostowej. W lipcu br. podjęłam zatrudnienie. W przyszłym roku chciałabym wystąpić z wnioskiem o przeliczenie świadczenia. Czy będzie miało znaczenie, w którym miesiącu zgłoszę ten wniosek?

Czy ZUS zastosuje wskaźnik korygujący

Mam ustalone prawo do emerytury pomostowej. Jestem członkiem jednego z otwartych funduszy emerytalnych. Ustalając wysokość świadczenia, ZUS podwyższył mi zaewidencjonowane składki wskaźnikiem korygującym. Po przyznaniu emerytury podjąłem pracę i zostałem zgłoszony do ubezpieczeń. Obecnie chciałbym wystąpić z wnioskiem o przeliczenie świadczenia. Czy ZUS, tak jak poprzednio, podwyższy je wskaźnikiem korygującym?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zwiększyć emeryturę pomostową.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.