"Nie zakładamy w budżecie 2011 wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej, to element oszczędnego i ostrożnego budżetu, który chcemy przedstawić na 2011 rok. Wskaźniki znalazły się już w porządku obrad czwartkowego Komitetu Stałego Rady Ministrów, w przyszłym tygodniu zajmie się nimi rząd" - powiedziało PAP źródło rządowe.

Budżet będzie skonstruowany przy założeniu wzrostu PKB o 3,5 proc. i inflacji średniorocznej wynoszącej 2,3 proc., stopa bezrobocia w grudniu 2011 ma wynieść 9,9 proc.

Ministerstwo Finansów nie chce komentować informacji o zamrożeniu płac w budżetówce. "Dopóki założenia nie będą oficjalnym dokumentem przyjętym przez rząd, dopóty nie będzie można mówić o założeniach do ustawy budżetowej" - powiedziała w środę PAP rzeczniczka resortu finansów Magdalena Kobos.

Zbigniew Kruszyński z prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", członek Komisji Trójstronnej ds. społeczno-gospodarczych powiedział PAP, że zdaniem związkowców w 2011 r. płace powinny wzrosnąć o 5,3 proc. Wyjaśnił, że wskaźnik ten, to suma, na którą składają się: zakładana na 2011 r. inflacja, połowa planowanego wzrostu PKB, oraz 1,3 proc. będące "wyrównaniem" wzrostu płac z powodu błędnie określonej inflacji na 2010 r.

"Liczymy na negocjacje w Komisji Trójstronnej, jeżeli rząd przedstawi nam założenia"

"Liczymy na negocjacje w Komisji Trójstronnej, jeżeli rząd przedstawi nam założenia" - powiedział Kruszyński. Zaznaczył, że do informacji o ewentualnym braku wzrostu płac w budżetówce w 2011 r. będzie można się ustosunkować dopiero, jak dokument zostanie przekazany komisji.

Przewodniczący OPZZ Jan Guz zwrócił uwagę, że brak nominalnej podwyżki płac w budżetówce o wskaźnik inflacji będzie oznaczał, iż wynagrodzenia w tym sektorze realnie spadną. "Kolejny raz społeczeństwo naiwnie dało się nabrać na obiecanki rządu" - ocenił Guz. Dodał, że rząd obiecywał wzrost wynagrodzeń m.in. nauczycielom, policjantom i pracownikom służby zdrowia. "Nie można wstrzymać obiecanych podwyżek" - powiedział.

Zdaniem Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek z PKPP Lewiatan, członka Rady Gospodarczej przy premierze, informacje o wstrzymaniu wzrostu płac w sferze budżetowej należy łączyć z informacjami o znacznym wzroście przeciętnych wynagrodzeń w niektórych ministerstwach. "Urzędnicy publicznej administracji centralnej specjalnie tego nie odczują (zamrożenia płac - PAP), bo to co mieli zarobić, to w ciągu ostatnich dwóch lat już dostali z nawiązką" - powiedziała.

Według niej czeka nas ograniczenie różnego rodzaju wydatków, co pozwoli poradzić sobie z rosnącym deficytem i relacją długu względem PKB. "Pewnie wszyscy będziemy musieli coś do tego koszyczka dołożyć. Dobrze by było, gdyby rząd pokazał, jaki będzie wkład do niego innych grup społecznych" - uważa ekonomistka.