Od początku 2009 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych oblicza emeryturę na nowych tzw. zreformowanych zasadach. Świadczenie ustalane jest poprzez podzielenie podstawy jego obliczenia przez tzw. średnie dalsze trwanie życia dla wieku, w którym wnioskodawca przechodzi na emeryturę. Podstawą obliczenia emerytury jest zaś suma zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS.

Komu przyznawana

Emerytura obliczana na nowych zasadach przysługuje przede wszystkim osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, które ukończyły powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W ten sam sposób ZUS wylicza również wcześniejszą emeryturę przysługującą na podstawie art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tzw. ustawy emerytalnej), przewidzianą m.in. dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach.

Nowa emerytura nie zawsze musi być obliczona całkowicie według tzw. zreformowanych zasad. Niektórym osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. ZUS ustala świadczenie w mieszanej wysokości, tj. częściowo według dotychczasowych, a częściowo według nowych reguł, o ile taki sposób wyliczenia jest korzystniejszy od emerytury przyznawanej całkowicie po nowemu. Dotyczy to ubezpieczonych, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

● nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego lub złożyli wniosek o przekazanie zgromadzonych tam środków, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa,

● nie pobrali (choćby za jeden miesiąc) wcześniejszej emerytury obliczonej według dotychczasowych zasad,

● wiek uprawniający do emerytury (powszechny lub obniżony) ukończą w latach 2009 – 2013.

Przykładowo, dla osób, które ukończą wiek uprawniający do emerytury w 2010 r., świadczenie składa się w 70 proc. z emerytury wyliczonej według starych zasad oraz w 30 proc. z emerytury obliczonej ze składek i kapitału początkowego.

Prawo do emerytury całkowicie na nowych zasadach mają również osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r., które przechodzą na to świadczenie po 31 grudnia 2008 r. i pozostawały w ubezpieczeniu po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak można podwyższyć nową emeryturę wypłacaną przez ZUS.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Co gdy ubezpieczony pracuje
- Jak jest przeliczana
- Jakie są inne sposoby przeliczenia