Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) przygotowało założenia do projektu ustawy o zasadach udziału zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium naszego kraju. Do tej pory żadne krajowe akty prawne nie regulują zasady prowadzenia takich akcji przez służby sąsiednich krajów. Szczególnie jest to ważne w czasie niesienia wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i poważnych wypadków. Nowe rozwiązania są także niezbędne w związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.

Projekt ustawy zakłada m.in., że zagraniczni pracownicy i funkcjonariusze w czasie pobytu na terenie naszego kraju będą mieć prawo do ulgowych przejazdów komunikacją publiczną na takich samych zasadach jak polscy policjanci. Będą także mogli korzystać z bezpłatnej pomocy lekarskiej, za którą zapłaci MSWiA. Natomiast wynagrodzenie funkcjonariuszy zagranicznych pomagających polskim służbom mundurowym będzie wypłacane przez państwo wysyłające. Podobnie będzie w przypadku różnego rodzaju dodatków otrzymywanych przez zagraniczne służby. Projekt założeń został skierowany do konsultacji.