Podstawową cechą wyróżniającą korzystanie z pracy pracowników tymczasowych jest to iż firma, w której pracują, nie staje się ich pracodawcą.

Pracodawcą pracownika tymczasowego jest agencja

Zatrudniającym dla pracownika tymczasowego jest agencja pracy tymczasowej, natomiast korzystający z pracy przez niego wykonywanej jest tak zwanym pracodawcą użytkownikiem. W praktyce czynności wykonywane przez pracownika tymczasowego niczym nie różnią się od tych wykonywanych przez zwykłych pracowników sezonowych, ponieważ to pracodawca użytkownik wyznacza pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontroluje ich wykonanie.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zatrudnienie uzgadniają agencja i pracodawca

Można zrezygnować z pracowników tymczasowych

Zasad wykorzystania urlopu

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Nie można zatrudnić własnego pracownika jako tymczasowego.