O refundację mogą się ubiegać pracodawcy, którzy na podstawie zawartej z młodocianym umowy o przygotowanie zawodowe wypłacają mu wynagrodzenie, a do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płacą za niego składki na ubezpieczenia (emerytalne, rentowe i wypadkowe). Za młodocianego pracodawcy odprowadzają też składkę chorobową i na ubezpieczenie zdrowotne. Jednak te składki nie są objęte refundacją.

Kwota refundacji zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (4, 5, 6 proc.) oraz od tego, na którym roku nauki jest taki pracownik (I, II czy III).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Za kogo refundacja

Instruktorów z uprawnieniami

Wniosek do OHP

Umowy o refundację

Wypłaty świadczenia

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy firma dostanie zwrot kosztów za zatrudnienie młodocianego.