Raport dotyczący wyższego szkolnictwa niepublicznego przedstawiono we wtorek w Warszawie.

Przedstawiając raport prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" Waldemar Siwiński zwrócił uwagę na ogólny spadek liczby studentów związany z niżem demograficznym. W roku akademickim liczba nowoprzyjętych na wszystkie studia na wszystkich uczelniach w kraju jest o 15 tys. osób niższa niż rok wcześniej.

Porównując wyniki rekrutacji w państwowych wyższych szkołach zawodowych i uczelniach niepublicznych stwierdził, że spadek liczby studentów na uczelniach niepublicznych dotyczy głównie niepublicznych uczelni akademickich. W roku akademickim 2009/2010 niepubliczne uczelnie zawodowe przyjęły na studia 170 tys., czyli tylko o 2 tys. mniej niż rok wcześniej.

W Polsce istnieje 320 uczelni niepublicznych, w tym 305 to uczelnie zawodowe. Uczelnie niepubliczne stanowią 70 proc. wszystkich uczelni w Polsce; publicznych jest 135. Spośród uczelni niepublicznych 135 posiada uprawnienia magisterskie (wśród nich 120 to niepubliczne szkoły zawodowe; w ostatnim roku takie uprawnienia otrzymało sześć uczelni).

Obecnie w Polsce jest 15 niepublicznych uczelni akademickich, które mają prawo do nadawania stopnia doktora w 13 dyscyplinach. Cztery spośród nich maja prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

W uczelniach niepublicznych uczy się obecnie 612 tys. studentów, w tym w trybie stacjonarnym 93 tys., podczas gdy ogółem studentów w Polsce jest 1 mln 928 tys. Niepubliczne szkoły wyższe mają łącznie uprawnienia do kształcenia na 1272 kierunkach, na jedną uczelnię przypadają średnio cztery kierunki nauczania. Niepubliczne uczelnie akademickie kształcą w 140 kierunkach, na jedną uczelnię przypada średnio dziewięć kierunków.

Polskie uczelnie niepubliczne wykształciły od 1991 r. 1 mln 400 tys. absolwentów, w tym 350 tys. ukończyło studia magisterskie. Na studiach podyplomowych w uczelniach niepublicznych studiuje obecnie 62 tys. osób.

Jak zauważył Siwiński, uczelnie niepubliczne są coraz lepiej wyposażone. Ich biblioteki zgromadziły 5 mln 605 tys. woluminów, dysponują 29 tys. stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu, w akademiach tych uczelni jest około 8 tys. miejsc, a w czytelniach - 15 tys. Uczelnie niepubliczne mają łącznie ponad 2 mln metrów kwadratowych powierzchni dydaktycznej, z czego 1,5 mln mkw. to powierzchnia stanowiąca własność uczelni.