Do konsultacji społecznych przekazany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który określa formy opieki nad kobietą w ciąży, wzór zaświadczenia lekarskiego, które musi dołączyć do wniosku rodzic ubiegający się o becikowe, oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (obydwa świadczenia 1 tys. zł). Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2012 roku.

Do tego czasu będą obowiązywać złagodzone przepisy ubiegania się o te świadczenia. Aby je otrzymać, wystarczy jedno badanie lekarskie, nie musi być ono potwierdzane przez określony wzór zaświadczenia. Ponadto do końca września o becikowe i dodatek mogą ponownie występować rodzice, którzy wcześniej ze względu na restrykcyjne wymagania otrzymali decyzję odmowną.

Ostrzejsze wymagania wobec przyszłych rodziców, które obowiązywały już od listopada 2009 do kwietnia tego roku, powrócą od 2012 roku. Wtedy konieczne będą objęcie przyszłej matki opieką lekarską od 10. tygodnia ciąży do porodu oraz trzy badania lekarskie, po jednym w każdym trymestrze ciąży.

Te warunki będzie potwierdzać zaświadczenie, zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu. Tak jak obecnie będzie je mógł wystawić nie tylko lekarz, ale także położna. Uzależnienie wypłaty becikowego od wykonywania regularnych badań lekarskich ma mobilizować przyszłe matki do wykonywania badań profilaktycznych i pozwoli wcześniej wykrywać wady u płodu. Z danych resortu zdrowia wynika, że w pierwszym trymestrze ciąży do lekarza zgłasza się od 40 proc. do 60 proc. kobiet.