W okresie czasowej niezdolności do pracy osoba ubezpieczona nie ma możliwości wykonywania zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej i co się z tym wiąże, zapewnienia sobie środków utrzymania. Przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa przewidują więc w takiej sytuacji określone świadczenia, które można pobierać w czasie choroby. Ich uzyskanie i pobieranie uzależnione jest jednak od spełnienia warunków wskazanych w tej ustawie. Poza tym nie przysługują one bezterminowo, a jedynie przez ściśle określony czas.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Wynagrodzenia lub zasiłku

Wymaganego okresu ubezpieczenia

Na jak długo zasiłek

Świadczeń rehabilitacyjnych

Braku prawa do świadczeń

Jak uzyskać świadczenia

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie świadczenia przysługują osobie czasowo niezdolnej do pracy.