Co trzecia osoba powyżej 50 roku życia, bezrobotna lub pozostająca bez pracy, po ukończeniu unijnego szkolenia znalazła zatrudnienie.
Osoby po 50 roku życia mają problemy z dostosowaniem się do zmian na rynku pracy. W efekcie w Polsce pracuje zaledwie co trzecia osoba mająca 55 – 64 lata. Dofinansowanie z Unii ma zapewnić wydłużenie ich aktywności zawodowej. Na szkolenia dla nich UE przeznaczy do 2013 roku 2 mld zł. O tym, jak z tych pieniędzy skorzystać, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) będzie informowało podczas cyklu spotkań dla osób po 50 roku życia. Podczas pierwszego, które odbyło się w Warszawie, Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego, powiedziała, że już prawie 500 mln zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) zostało wydane na kursy i szkolenia dla osób starszych. Ukończyło je prawie 27 tys. bezrobotnych i pozostających bez pracy po 50 roku życia. 35 proc. z nich w ciągu kolejnych sześciu miesięcy znalazło zatrudnienie.
– To jest tylko o 10 pkt proc. mniej niż w przypadku innych grup wiekowych – podkreśla Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MRR.
Dodaje, że osoby z tej grupy wiekowej dobrze sobie radzą również jako przedsiębiorcy. Z badań wynika, że są równie efektywni w prowadzeniu biznesu założonego za środki z UE, jak osoby młodsze.
Eksperci podkreślają, że działania na rzecz starszych pracowników muszą iść w parze z edukowaniem pracodawców. Zdaniem prof. Elżbiety Kryńskiej z Uniwersytetu Łódzkiego, powinno być więcej unijnych szkoleń uczących wykorzystywania różnorodności wiekowej w firmie i zarządzania wiekiem.