Minister zdrowia podpisała rozporządzenie w sprawie centrum urazowego. Obecnie czeka ono na publikację w Dzienniku Ustaw. Celem centrów urazowych ma być kompleksowe leczenie np. ofiar wypadków, tak żeby wszystkie niezbędne świadczenia były im udzielane w jednym miejscu.

Rozporządzenie określa m.in. kryteria przyjęć pacjentów do centrów (ma powstać 10 – 12 takich placówek). Mają tam trafiać osoby w stanie zagrożenia życia (np. w wyniku wypadków drogowych), które doznały co najmniej dwóch obrażeń (np. zmiażdżenie kończyn plus wewnętrzne obrażenia głowy).

Jednocześnie muszą wykazywać zaburzenia oddechowe i krążenia.

Zdaniem dyrektorów szpitali, tak ustalone kryteria przyjęcia oznaczają, że część pacjentów, których życie jest zagrożone, nie będzie mogła być tam przewieziona i leczona. Jak podkreśla Czarosław Kijonka, ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu św. Barbary w Sosnowcu, w centrum nie będą mogli być leczeni np. pacjenci z urazami wielonarządowymi czy wielomiejscowymi.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.