W czwartek Włodkowski odpowiadał na pytania internautów podczas czatu, który odbył się na portalu Serwisu Samorządowego PAP. Dotyczył on przygotowywanej reformy szkolnictwa zawodowego oraz zmian w kształceniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jak zaznaczył Włodkowski, szkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych realizowane jest w ramach dwóch projektów konkursowych, na które łącznie przeznaczono 155 mln zł. "Pierwszy skierowany jest do absolwentów uczelni wyższych, a także specjalistów w danym zawodzie, którzy chcieliby nabyć uprawnienia pedagogiczne dające możliwość pracy w szkole. W tym projekcie finansujemy studia podyplomowe. Drugi projekt dedykowany jest nauczycielom aktualnie pracującym w szkołach zawodowych; w ramach tego projektu chcemy podnosić kompetencje zawodowe poprzez staże i praktyki w zakładach pracy, zgodnie z branżami, w których kształcą w szkołach. Eksperci przygotowujący zmiany zaproponowali, aby nauczyciele zawodu cyklicznie i obowiązkowo przechodzili takie szkolenia" - poinformował wiceminister.

Ze środków unijnych realizowanych jest sześć projektów systemowych

Mówił także, że w obszarze szkolnictwa zawodowego ze środków unijnych realizowanych jest sześć projektów systemowych o łącznej wartości ponad 122 mln zł. Dotyczą one m.in. doskonalenia podstaw programowych nauczania, opracowania modelu poradnictwa zawodowego, upowszechnienia kształcenia na odległość, modernizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Jest też projekt promujący szkoły zawodowe.