Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez gminę, ale nie krótszym niż pięć godzin dziennie - taki zapis znalazł się w komisyjnym projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Projekt przygotowali posłowie sejmowej komisji edukacji.

Według nich, w tym czasie co najmniej pięć godzin dziennie ma być realizowane w przedszkolach podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Analogiczne rozwiązania autorzy projektu proponują przyjąć w stosunku do publicznych tzw. innych form wychowania przedszkolnego, np. małych przedszkoli, klubów przedszkolaka czy ognisk przedszkolnych.

Chcą oni także, by wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę w czasie przekraczającym wymiar co najmniej pięciu godzin oraz za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych ustalała rada gminy w swojej uchwale.

W środę na posiedzeniu połączonych sejmowych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odbyło się pierwsze czytanie projektu.

Jak mówił w imieniu wnioskodawców Artur Ostrowski (Lewica), omawiany projekt wziął się stąd, że w ostatnim czasie gminy bardzo różnie interpretują dotychczasowe przepisy dotyczące zakresu świadczeń udzielanych przez przedszkola, za które mogą być pobierane opłaty. Poinformował, że w efekcie do sądów trafiło dużo wniosków rodziców w sprawie uchwał gmin o opłatach za przedszkola. Sądy uchylały te uchwały.

Posłanka Bożena Kotkowska (Lewica) poinformowała zaś, że obecnie opłaty za przedszkola w różnych miastach wojewódzkich wynoszą od 70 do blisko 200 zł miesięcznie.

Posłowie podczas dyskusji na projektem zastanawiali się, czy jeśli wprowadzi się proponowane w projekcie zapisy, to czy opłaty za wszystkie godziny spędzone przez dzieci w przedszkolu o wymiarze ponad pięciu godzin nie zostaną znacznie podniesione przez gminy i w efekcie przedszkola publiczne staną się jeszcze droższe niż obecnie. Wiceminister edukacji Krystyna Szumilas wskazała, że gminy muszą dokonać szczegółowej kalkulacji opłat i uzasadnić ją. Poinformowała także, że rząd popiera projekt nowelizacji ustawy.

Zmiany proponowane przez komisje mają wejść w życie z dniem 1 września 2010 r.