7 marca 2009 r. weszły w życie przepisy, które zmieniły nazwę rozdziału ustawy o swobodzie działalności dotyczącego kontroli przedsiębiorców. Rok później Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł jednak, że przepisy te nie dotyczą Państwowej Inspekcji Pracy. Kontroluje ona bowiem stan przestrzegania prawa pracy, a nie działalność gospodarczą przedsiębiorców. Wyrok nie został zaskarżony i jest prawomocny (III SA/Kr 1002/09).

Nowa linia sądów

– Jedno orzeczenie sądu nie zmieni diametralnie zasad kontroli przedsiębiorców przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy – mówi Marian Liwo, zastępca głównego inspektora pracy.

Podkreśla, że zdaniem inspekcji ustawa o swobodzie działalności gospodarczej jest przepisem szczególnym wobec ustawy o PIP. Dlatego tę drugą stosuje się wobec przedsiębiorców, tylko gdy ustawa o swobodzie działalności nie stanowi inaczej.

– Mamy jednak świadomość, że mogą się pojawić kolejne tego typu orzeczenia. Inspektorom byłoby łatwiej wypełniać swoje obowiązki, gdyby przepisy jednoznacznie określiły zasady, na jakich inspektor pracy ma przeprowadzać kontrolę w przedsiębiorstwach – mówi Anna Majerek, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie (którego dotyczyła sprawa rozpatrywana przez WSA).

Zasady działania PIP mogą się jednak zmienić, jeśli sądy w innych sprawach będą orzekać podobnie jak krakowski WSA.

– Na pewno każdy sędzia ma dostęp do wyroku w bazie orzeczeń i może się zapoznać z jego uzasadnieniem. Szkoda, że żadna ze stron nie odwołała się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo wówczas moglibyśmy poznać jego opinię w tej sprawie – mówi Anna Szkodzińska, sędzia i rzecznik krakowskiego WSA.