Aby uniknąć problemów z dostaniem się do lekarza lub szpitala w czasie urlopu, trzeba mieć przy sobie dokument, który potwierdzi prawo do leczenia finansowanego przez NFZ.

Dokumenty aktualne 30 dni

Prawo do leczenia opłacanego przez fundusz potwierdzają różne dokumenty, w zależności od tego, czy pracujemy, jesteśmy studentem czy też emerytem. Najczęstszym dokumentem, którym posługują się pracownicy, jest książeczka ubezpieczeniowa (rodzinna) lub odpowiedni druk ZUS, który potwierdza, że pracodawca regularnie opłaca za nas składki zdrowotne. Książeczka zostanie przez lekarza uznana za aktualną, tylko jeżeli jest podstemplowana przez zakład pracy. Pieczątka pracodawcy w legitymacji ubezpieczeniowej zachowuje swoją ważność przez 30 dni.

Brak dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne nie pozbawia nas jednak prawa do opieki medycznej. Możemy go dostarczyć w późniejszym terminie. W przypadku:

● nagłego zachorowania,

● wypadku, urazu lub zatrucia,

● stanu zagrożenia życia lub

● porodu

dowód ubezpieczenia może zostać przedstawiony w innym czasie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od pierwszego dnia, np. pobytu w szpitalu. Jeżeli chory nie jest w stanie w tym czasie dostarczyć potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego, to ma jeszcze 7 dni od dnia np. wypisania ze szpitala na dostarczenie takiego dokumentu.

Przykład 1

Kiedy pacjent zapłaci za świadczenie

Turysta złamał rękę. Pomoc została mu udzielona, ale nie miał przy sobie aktualnego dokumentu ubezpieczeniowego. Na jego dostarczenie ma 30 dni od dnia udzielenia mu świadczenia. Jeżeli w tym czasie pacjent nie przedstawi dowodu ubezpieczenia lub okaże się, że nie opłacił składki zdrowotnej przez okres dłuższy niż miesiąc, będzie musiał pokryć koszty udzielonej mu pomocy (np. za pobyt w szpitalu, wyżywienie, przeprowadzone badania i zabiegi). Ważne jest, że w przypadku osób, za które pracodawca nie opłacił składki zdrowotnej w terminie, to ten ostatni poniesie koszty leczenie pracownika.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak leczyć się w czasie urlopu.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Jak dostać się do dentysty
- Leczenia za granicą
- Karty na 2 miesiące