W takiej sytuacji rolnik może ubiegać się o świadczenie. Zgodnie z przepisami, aby otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne, konieczna jest rezygnacja z pracy. Zaliczane jest do niej m.in. wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, umowy o pracę nakładczą, świadczenie usług lub wykonywanie pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Zatem zawarta w ustawie definicja zatrudnienia lub pracy zarobkowej nie obejmuje prowadzenia gospodarstwa rolnego. W związku z tym rolnik, po spełnieniu pozostałych warunków, może otrzymywać świadczenie. Ponadto gmina nie musi odprowadzać za niego składek na ubezpieczenia społeczne, ponieważ rolnik jest ubezpieczony w KRUS.

Podstawa prawna

Art. 3 pkt 22 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).