PROBLEM

Pracuję w dużej firmie, ale otrzymuję wynagrodzenie, które składa się ze zmiennych składników i jest wypłacane dziesiątego dnia następnego miesiąca. W lipcu wykorzystywałem urlop wypoczynkowy za ten rok. Czy przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego mój pracodawca powinien brać pod uwagę wynagrodzenie faktycznie wypłacone w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu? Czy powinienem otrzymać średnią urlopową ustaloną na podstawie możliwych zarobków obliczonych z uwzględnieniem nie tylko tego, co zarobiłem, ale także i kwoty, jaką mógłbym uzyskać, pracując w tym najlepszym dla tej branży okresie? Czy mogę ewentualnie umówić się z właścicielem firmy, że ustali wysokość mojego wynagrodzenia za okres urlopu na podstawie np. średniej z sześciu miesięcy?

CZYTELNICY RADZĄ

Paweł: W mojej firmie zawsze liczona jest średniówka. Ponieważ nasze zarobki zależą od tego, ile sprzedamy, więc w czasie urlopu otrzymujemy hipotetyczną prowizję od sprzedaży. To i tak jest duży sukces, bo poprzedni mój pracodawca w czasie urlopu nie płacił mi nic poza gołą pensją.

Krzysztof: Pracodawca powinien obliczyć twoje wynagrodzenie na podstawie faktycznego zarobku w okresie poprzedzającym urlop. Nie powinno być tak, że wybierze dowolne miesiące wygodne dla niego tylko dlatego, żeby na tobie zarobić. Jak będzie chciał zaniżyć wysokość twojego wynagrodzenia, to złóż skargę do Okręgowego Inspektoratu Pracy.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY WYJAŚNIA

Stosownie do par. 8 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.) składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy niedłuższe niż jeden miesiąc, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Wyjątek stanowią składniki określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości. W przypadkach znacznego wahania wysokości składników wynagrodzenia, składniki te mogą być uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W związku z powyższym, jeżeli przepisy o wynagrodzeniu obowiązujące u pracodawcy przewidują wypłatę wynagrodzenia za każdy miesiąc w dniu 10 następnego miesiąca, to przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego pracownika, który korzystał z urlopu w lipcu, należy uwzględnić wynagrodzenie faktycznie wypłacone w miesiącach, które są uwzględniane przy ustalaniu podstawy naliczania, tj. wynagrodzenie wypłacone w czerwcu (wynagrodzenie za maj), w maju (wynagrodzenie za kwiecień), w kwietniu (wynagrodzenie za marzec).

BW