Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przypomina, że zmieniła się dokumentacja, jaką muszą do funduszu przekazywać niepełnosprawni przedsiębiorcy ubiegający się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Począwszy od kwietnia 2010 r. są oni zobowiązani do przesyłania formularza informacji, jakie przedstawia się przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wraz z wnioskiem WN-U-G). Wzór takiego formularza jest dostępny na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl). Niepełnosprawni, którzy wymieniają dane z PFRON w wersji elektronicznej, na razie będą musieli składać taki dokument na piśmie (aż do wprowadzenia wersji elektronicznej).

Dodatkowo osoby ubiegające się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne (bez względu na sposób wymiany danych z PFRON) są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Począwszy od kwietnia 2010 r. do wniosków dołączają sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych (jednorazowo wraz z pierwszym wnioskiem, a także w przypadku zmiany treści tych sprawozdań).

Wnioskodawcy, którzy nie są zobligowani przepisami o rachunkowości do składania sprawozdań finansowych, powinni dołączyć oświadczenie o braku obowiązku sporządzania takiej dokumentacji.