Rodzice, którzy chcą otrzymywać zasiłek na dziecko po tym, jak wcześniej zawieszono postępowanie w ich sprawie, muszą ponownie złożyć wniosek, aby świadczenie uzyskać.
Prawo do świadczeń rodzinnych jest ustalane na czas trwania okresu zasiłkowego, czyli od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Wniosek można też składać w trakcie jego trwania. W takiej sytuacji wsparcie na dzieci jest przyznawane od miesiąca, w którym go złożono.
Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, zwraca jednak uwagę, że w przypadku zawieszenia postępowania w sprawie przyznania świadczeń rodzice muszą złożyć kolejny wniosek, aby zasiłek ponownie uzyskać. Postępowanie jest zawieszane, np. gdy potrzebne jest rozstrzygnięcie innego organu, bez którego gmina nie może ustalić prawa do świadczeń i zawieszenie to trwa dłużej niż czas pozostały do końca okresu zasiłkowego. Rzecznik podkreśla, że część rodzin w ogóle nie wie o takim wymogu. Jego zdaniem informacja o konieczności ponownego złożenia wniosku powinna być umieszczona w powiadomieniu o zawieszeniu postępowania.