W przyszłym tygodniu Sejm uchwali zapewne projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków tegorocznej powodzi. Jak ustaliliśmy, 2 lipca zostanie następnie zwołane specjalne posiedzenie Senatu w tej sprawie. To oznacza, że ustawa wejdzie w życie między 5 a 9 lipca, czyli przed terminem opłacania czerwcowych składek do ZUS.

Aby skorzystać z możliwości późniejszego wpłacenia składek, przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek do ZUS (po wejściu w życie ustawy). We wniosku wystarczy, że przedsiębiorca napisze, że został poszkodowany przez powódź. Nie będzie musiał dołączać dowodów, że tak faktycznie się stało. Dzięki temu firmy nie zapłacą karnych odsetek za poprzednie miesiące (kwiecień – czerwiec). ZUS nie będzie też prowadził wobec tych firm postępowania egzekucyjnego.

Gdyby jednak wyłudził pomoc, a ZUS to wykrył, zakład będzie miał prawo skontrolować, czy rzeczywiście firma poniosła szkody majątkowe lub czasowo utraciła możliwość prowadzenia działalności (np. bo powódź zalała budynki firmy).

Z możliwości późniejszego opłacenia składek skorzystają także rolnicy i domownicy ubezpieczeni w KRUS, którzy ucierpieli w czasie powodzi.

– Na opłacenie składek do KRUS ubezpieczone tam osoby mają czas do końca lipca. Jeśli tego nie zrobią, naliczymy odsetki karne – mówi Maria Lewandowska, rzecznik prasowy KRUS.

Aby przesunąć termin ich opłacania, osoby zainteresowane powinny złożyć do swojego oddziału KRUS pisemny wniosek o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na dogodne raty. Rolnicy mogą także ubiegać się o umorzenie części lub całości bieżących składek (za II kwartał). Rolnicy mogą także ubiegać się o przełożenie spłaty wcześniejszych zaległości (np. powstałych przed powodzią).

– O takim obowiązku złożenia wniosku na piśmie będziemy informować wszystkich rolników, wysyłając im specjalnie przygotowane ulotki informacyjne. Rolnicy otrzymają je razem z wezwaniami do zapłaty składek – dodaje Maria Lewandowska.

Możliwość odroczenia czy wręcz umorzenia składek na KRUS wynika z uchwały Rady Ministrów nr 87/2010 z 1 czerwca 2010 roku. Dotyczy ona programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w tym roku. Uchwała ta weszła w życie 15 czerwca po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską.

Pomoc otrzymają wyłącznie rolnicy mający ubezpieczone uprawy lub inwentarz. W przypadku braku takiego ubezpieczenia będzie ona zmniejszona o połowę.

– Wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o zniesienie tego obowiązku. Czekamy na decyzję w tej sprawie – mówi Dariusz Mamiński z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

200 mln zł wyniesie łączna pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi