Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli w czasie powodzi, zapłacą składki ubezpieczeniowe za kwiecień, maj i czerwiec dopiero w sierpniu. Rolnicy już mogą składać wnioski do KRUS o odroczenie lub umorzenie ich opłacania.
W przyszłym tygodniu Sejm uchwali zapewne projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków tegorocznej powodzi. Jak ustaliliśmy, 2 lipca zostanie następnie zwołane specjalne posiedzenie Senatu w tej sprawie. To oznacza, że ustawa wejdzie w życie między 5 a 9 lipca, czyli przed terminem opłacania czerwcowych składek do ZUS.
Aby skorzystać z możliwości późniejszego wpłacenia składek, przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek do ZUS (po wejściu w życie ustawy). We wniosku wystarczy, że przedsiębiorca napisze, że został poszkodowany przez powódź. Nie będzie musiał dołączać dowodów, że tak faktycznie się stało. Dzięki temu firmy nie zapłacą karnych odsetek za poprzednie miesiące (kwiecień – czerwiec). ZUS nie będzie też prowadził wobec tych firm postępowania egzekucyjnego.