•  Łatwiej o pracę w Niemczech. Od 1 listopada inżynierowie i specjaliści m.in. od budowy pojazdów, maszyn oraz elektrotechnicy z Polski oraz pozostałych krajów UE będą mogli podejmować pracę w Niemczech bez żadnych ograniczeń. Obecnie pracownicy z Europy Środkowej i Wschodniej są zatrudnianiu, jeżeli o dany etat nie ubiega się Niemiec. Rząd niemiecki wprowadził wyjątek od tej zasady i otworzył częściowo rynek pracy, ponieważ wyliczył, że przemysł z powodu niemożności obsadzenia wolnych stanowisk traci 20 mld euro rocznie. Jednocześnie zagraniczni absolwenci niemieckich uczelni będą mogli przez rok po ukończeniu studiów szukać zatrudnienia w Niemczech, a jeśli je znajdą, otrzymają zezwolenie na pracę na trzy lata.
  •  REFORMA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Więcej praktyk, współpraca szkół z przedsiębiorstwami, doradcy zawodowi w gimnazjach, staże w zakładach dla nauczycieli uczących zawodu - takie zmiany chce wprowadzić w szkolnictwie zawodowym resort edukacji. Poinformował o nich Ryszard Legutko, minister edukacji, podczas wczorajszej prezentacji raportu Edukacja dla pracy przygotowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Wynika z niego, że sieć szkół nie jest dostosowana do potrzeb rynku pracy, a w szkołach kładzie się zbyt mały nacisk na umiejętności praktyczne, wiedzę matematyczno-techniczną i przyrodniczą. Ryszard Legutko zapowiedział, że kształcenie zawodowe zmieni się już w najbliższych latach dzięki funduszom unijnym. W latach 2007-2013 na ten cel przeznaczono prawie 5 mld euro.
    Więcej www.undp.org.pl
  •  Prawa niepeŁnosprawnych. Wczoraj ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej Kampanii Parkingowej pod hasłem Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu? Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji chce przekonać Polaków, że zajmowanie tzw. kopert przez nieuprawnionych kierowców pozbawia niepełnosprawnych możliwości poruszania się w miejscach publicznych. W tym roku do akcji włączyło się prawie 150 miast w całej Polsce. - Od początku 2007 roku wystawiliśmy blisko 1200 mandatów za zajmowanie miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i założyliśmy ok. 1300 blokad. Dzięki edukacji społeczeństwa problem ten się zmniejszył - mówi Zbigniew Leszczyński, komendant Straży Miejskiej miasta Warszawa.
    Więcej www.integracja.org