Pracownik, którego firma wysyła do pracy w innym kraju UE, powinien mieć przy sobie europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Niedopuszczalne jest przetrzymywanie jej przez pracodawcę.
Pracownik delegowany, czyli taki, którego firma tylko na pewien czas wysyła do pracy na terenie innego państwa UE, ma tam prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. W tym celu jeszcze przed wyjazdem pracodawca lub sam zainteresowany musi wyrobić w NFZ europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Na jej podstawie, w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, ma zapewnioną opiekę medyczną na takich samych zasadach, jakie są stosowane wobec obywateli kraju, w którym pracuje.
Część pracodawców odmawia jednak wydania pracownikom karty i przetrzymuje ją w siedzibie w Polsce lub przekazuje osobom, które opiekują się na miejscu oddelegowanymi pracownikami. Tak wynika ze skarg, jakie napływaj do Funduszu.