Uczelnie medyczne oraz te, które nadzoruje minister nauki i szkolnictwa wyższego, przyjmą w roku akademickim 2009/2010 więcej chętnych na kierunek lekarski.
Tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne. Uwagi do niego można przesyłać do resortu zdrowia do 18 czerwca. Ministerstwo Zdrowia proponuje, po przeprowadzeniu wcześniejszych konsultacji z rektorami uczelni, zwiększenie na studiach stacjonarnych miejsc m.in. na kierunku analityka medyczna (48), dietetyka (367) i farmacji (49). Wydziały lekarskie będą mogły przyjąć o 208 więcej chętnych. Również na kierunku lekarsko-dentystycznym limit miejsc ulegnie zwiększeniu o 24 miejsca. Mniej osób zostanie natomiast przyjętych na wydział pielęgniarstwa oraz techniki dentystycznej. Zwiększenie limitów przyjęć na wybranych kierunkach studiów medycznych ma, zdaniem resortu zdrowia, złagodzić ewentualne skutki emigracji pracowników medycznych do innych krajów Unii Europejskiej.