Narodowy Fundusz Zdrowia będzie zawierał ze świadczeniodawcami odrębne kontrakty na leczenie pacjentów w święta i dni wolne od pracy, czyli w czasie, kiedy nie działają przychodnie. Tym samym pacjentom byłoby łatwiej korzystać ze świadczeń pomocy medycznej, kiedy nie pracują wybrani przez nich lekarze rodzinni.

Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy zdrowotnej oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Wczoraj w Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie (druk nr 3015). Projekt przewiduje również rozszerzenie uprawnień do bezpłatnych leków dla cywilnych niewidomych ofiar drugiej wojny światowej.