Lekarz rodzinny nie będzie już zlecał innym dyżurującym placówkom medycznym opieki nad zapisanymi do niego pacjentami.
Narodowy Fundusz Zdrowia będzie zawierał ze świadczeniodawcami odrębne kontrakty na leczenie pacjentów w święta i dni wolne od pracy, czyli w czasie, kiedy nie działają przychodnie. Tym samym pacjentom byłoby łatwiej korzystać ze świadczeń pomocy medycznej, kiedy nie pracują wybrani przez nich lekarze rodzinni.
Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy zdrowotnej oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.
Wczoraj w Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie (druk nr 3015). Projekt przewiduje również rozszerzenie uprawnień do bezpłatnych leków dla cywilnych niewidomych ofiar drugiej wojny światowej.
Reklama