Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy zdrowotnej oraz ustawy o świadczeniu pieniężnych i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Wczoraj w Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Zdrowia. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Obecnie niewidomym cywilnym ofiarom działań wojennych przysługują również inne uprawnienia. Mają oni też prawo do świadczeń pieniężnych w wysokości renty socjalnej, a także ulgi w przejazdach publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Nie muszą również płacić abonamentu RTV.